75. ROCZNICA DNIA ZWYCIĘSTWA

75. ROCZNICA DNIA ZWYCIĘSTWA

9 MAJA 2020

LLCO.ORG

W tym roku mija 75. rocznica Dnia Zwycięstwa, zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, który miał miejsce 9 maja 1945 roku. Tego własnie dnia Niemcy oficjalnie skapitulowały. Stało się to 9 dni po tym, jak Armia Czerwona odniosła zwycięstwo w Bitwie o Berlin (30 kwietnia 1945), podczas której radzieckie wojska zawiesiły czerwoną flagę na budynku Reichstagu, co przedstawia słynne zdjęcie. Pamiętamy ogromną ofiarę, jaką poniósł Związek Radziecki jako jedyna prawdziwie wyzwoleńcza siła, walcząc z faszyzmem i pokonując go podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Szacuje się, że straty Związku Radzieckiego wyniosły około 26,6 milionów ludzi, co stanowi około połowę wszelkich strat w trakcie II Wojny Światowej.

Przez wiele lat amerykański imperializm próbował umniejszyć oraz wymazać osiągnięcia Związku Radzieckiego. Podjął próbę napisania historii od nowa, mocno wyolbrzymiając rolę, jaką odegrały Stany Zjednoczone, by chlubić się swoim rzekomym heroizmem – pomimo późnego dołączenia do wojny. Oprócz tego amerykańskie korporacje współpracowały z nazistami, wspierając ich machinę wojenną, zanim USA dołączyło do wojny po stronie Aliantów (a w niektórych wypadkach także i po tym, jak to nastąpiło). Fakt, że to własnie Związek Radziecki pokonał nazistów zagraża mitowi Stanów Zjednoczonych jako siły wyzwoleńczej – mitowi potrzebnemu, aby usprawiedliwić amerykański imperializm, stąd też tak duże wysiłki są podejmowane w celu przesadnego podkreślenia roli USA podczas II Wojnie Światowej.

Niemniej jednak jest to zarówno tragiczna, jak i chwalebna rocznica. Socjalizm odniósł zdecydowane zwycięstwo nad faszyzmem, tak jak w przyszłości zwycięży z imperializmem. Żadna ilość amerykańskiego rewizjonizmu historycznego tego nie zmieni. Pragniemy oddać hołd temu wielkiemu wydarzeniu.

Leave a Reply