Nasza główna linia dotycząca środowiska

Nasza główna linia dotycząca środowiska

(polski.llco.org)

Kapitalizm, w jego dążeniu do zysków, doprowadził nas do punktu, w którym zza horyzontu wygląda kilka globalnych katastrof ekologicznych: globalne ocieplenie, strefy śmierci w oceanach, masowe wyginięcia gatunków, itd. Kapitalizm to problem, a nie rozwiązanie problemów ekologicznych. Kapitalizm popycha ekosystem planety na skraj zniszczenia.

Kapitalizm wytworzył sytuację, w której kilka narodów odnosi korzyści z masowego wyzysku ogromnej większości ludzkości. Dalsze istnienie Pierwszego Świata jest jednym z głównych problemów naszej planety. Styl życia, który utrzymuje ludność Pierwszego Świata jest niekompatybilny z przetrwaniem planety.Pierwszoświatowcy zostawiają o wiele więcej śladów w środowisku niżtrzecioświatowcy. Ponieważ produkcja skoncentrowana jest w Trzecim Świecie, to ludność Trzeciego Świata jest tą, która cierpi najbardziej wskutek zatrucia środowiska. To Trzeci Świat płaci cenę za konsumpcję i marnotrawstwo Pierwszego Świata. Kapitalizm, i dalsze istnienie Pierwszego Świata, stoi w sprzeczności z przetrwaniem planety. To jeszcze jeden powód, aby wymazać z map Pierwszy Świat. Nasze przetrwanie wymaga rewolucji.

Jaki rodzaj rewolucji?

Postępowa, radykalna reorganizacja społeczeństwa nie zdarzy się w kapitalizmie. Podobnie, utopijne programy anarchizmu i prymitywizmu, podczas gdy szeroko znane, są kompletnie nieefektywne i nierealistyczne. Tylko poprzez rozwiązanie na naszą korzyść podstawowej sprzeczności pomiędzy imperializmem i wyzyskiwanymi narodami, możemy dojść do rozwiązywania innych sprzeczności. Jedynie walka przeciwko imperializmowi, toczona przez wyzyskiwane narody może uwolnić społeczną energię, która uczyni społeczną i zieloną rewolucję możliwymi. Walka antyimperialistyczna jest kluczem, który otwiera inne rodzaje walki. Tak wskazuje nam ciągle i ciągle ostatnie półwiecze rewolucji.

Jedyna realna droga do osiągnięcia fundamentalnej, ostatecznej zmiany środowiska to pokonanie imperializmu i pochwycenie władzy państwowej. Wtedy dyktatura proletariatu może popchnąć naprzód społeczną i zieloną rewolucję. Komunizm Niosący Światło jest w obecnej epoce drogą do komunizmu. Dlatego też, Komuniści Niosący Światło są prawdziwymi ekologami. Żaden ruch nie jest obiektywnie bardziej zielony niż Komunizm Niosący Światło. Ci, dla których centralnym problemem są sprawy środowiska, powinni wspierać globalną wojnę ludową Komunistów Niosących Światło przeciwko Pierwszemu Światowi, jako najlepszą ścieżkę, prowadzącą do rozwiązania ich problemów.

W przeszłości rewolucjoniści nie do końca rozumieli rolę, którą zielona rewolucja pełni w budownictwie socjalizmu. Społeczeństwa socjalistyczne mają różne doświadczenia ze środowiskiem. Społeczeństwa socjalistyczne maja na swoim koncie zarówno sukcesy jak i porażki. Tak jak kapitalizm, historyczne próby budowy socjalizmu, zdominowane były przez perspektywę produkcyjną, która stawiała ludzkość przeciwko naturze. Pogląd ten zakładał, że coraz większa produkcja, coraz większe zdominowanie natury – to klucz do ludzkiego szczęścia. Pogląd ten powiązany jest z rewizjonistyczną Teorią Sił Produkcji, która widzi socjalizm głównie jako sprawę rozwoju sił produkcji, a w szczególności, rozwoju technologii. Teoria Sił produkcji jest także teorią wspierającą Pierwszoświatowizm, jedną z różnych teorii, które utrzymują, że istnieje pierwszoświatowy proletariat. Komunizm Niosący Światło odrzuca Teorię Sił Produkcji, włączając w to stanowisko, że szczęście ludzkie jest powiązane z dominacją nad wrogim światem przyrody. Zamiast tego, Komunizm Niosący Światło pojmuje społeczeństwo ludzkie jako część świata natury, a nie coś, co jest odseparowane, ponad lub przeciwko naturze. Komunizm Niosący Światło pojmuje, że ochrona systemów naturalnych, podtrzymujących świat natury, będzie częścią każdej przyszłej budowy socjalizmu. Dyktatura proletariatu zakłada przyjazny dla środowiska postęp i chronienie natury. Ponadto, przetrwanie gatunku ludzkiego, w tym samego proletariatu, jest powiązane z podtrzymywaniem naszego środowiska.

Leave a Reply