ŚWIĘTO PRACY 2020

1 MAJA 2020, LLCO.ORG

Nadeszły ciężkie czasy dla robotnika. Tego dnia powinniśmy świętować, organizować się i brać udział w pochodach. Tymczasem wielu z nas czuje się odizolowanymi od reszty towarzyszy walki. Niewątpliwie wiele zaplanowanych pierwszomajowych wydarzeń i zgromadzeń zostało odwołanych, czy to z powodu nałożonych przez burżuazję obostrzeń, czy to z powodu panującego strachu przed rozprzestrzenieniem się koronawirusa. Co gorsza – mamy Święto Pracy, a wielu z nas właśnie tę pracę straciło. Prawdopodobnie większość naszych czytelników odczuła na sobie negatywne konsekwencje obecnej pandemii, jeśli nie bezpośrednio przez wirusa, to z powodu zastoju gospodarczego. Nikt nie odczuł tego mocniej niż mieszkańcy mniej zamożnych, rozgrabionych przez imperialistów krajów, którzy są narażeni na podwójne zagrożenie w postaci zakażenia wirusem i ruiny ekonomicznej przy równoczesnym praktycznym braku programów społecznych, które zmniejszyłyby negatywne konsekwencje bezrobocia.

Wielu ludzi staje teraz przed wyborem między pracą w potencjalnie niebezpiecznym środowisku, a cierpieniem głodu. O ile w ogóle mają wybór, biorąc pod uwagę ograniczenia nałożone przez liczne rządy na całym świecie, hamujące większą część działalności gospodarczej. Nakładanie pewnych ograniczeń w celu zahamowania rozprzestrzeniania się potencjalnie zabójczego nowego wirusa ma oczywiście sens, jednak działania podejmowane w tym kierunku rodzą wiele nowych problemów dla klasy robotniczej z powodu niesprawiedliwego i nieludzkiego charakteru systemu kapitalistycznego. Działania te nasilają istniejący już globalny kryzys ekonomiczny, uwydatniając jeszcze bardziej sprzeczności kapitalizmu, a skala bezrobocia gwałtownie rośnie.

Niezależnie od naszych prywatnych opinii na temat nakładanych na nas ograniczeń, jednego możemy być pewni: beznadziejna sytuacja wielu robotników na świecie, powstałe szkody ekonomiczne oraz powszechne cierpienie doświadczane przez tych najbardziej narażonych na skutki kryzysu dowodzą ponad wszelką wątpliwość klęski kapitalizmu jako dominującego na świecie systemu ekonomicznego. Obecna sytuacja pokazuje, że wszelkie żywione wciąż złudzenia, jakoby model ekonomiczny kapitalizmu mógł przynieść korzyści większości światowej populacji powinny raz na zawsze zostać rozwiane.

POTRZEBA NOWEJ WŁADZY

Choć przechodzimy kryzys globalny o skali bez precedensu w ostatnich latach, możemy wyciągnąć z tej sytuacji wiele lekcji i wzmocnić zarazem nasz ruch. Obecna pandemia, nieudana odpowiedź na nią ze strony kapitalistycznych rządów oraz wynikająca z niej katastrofa gospodarcza, która bardzo szybko się pogłębia – wszystko to wskazuje na konieczność zbudowania Nowej Władzy tak szybko, jak to możliwe. Ponadto następująca w szybkim tempie implementacja nowych rozwiązań w dziedzinie automatyzacji oraz systemów opartych o sztuczną inteligencję doprowadzi w końcu nie tylko do zaniku wielu zawodów, lecz także do powstania zaawansowanego technologicznie państwa policyjnego, inwigilującego ludzi na niespotykaną wcześniej skalę.

Być może najtragiczniejszym faktem, który uzmysłowiła nam obecna sytuacja, jest nadmierna zależność klasy robotniczej od burżuazyjnego systemu. Robotnicy powinni otrzymywać płacę odpowiadającą wykonywanej przez nich pracy w bezpiecznych warunkach. Zamiast tego oferuje się im puste gesty i nędzną jałmużnę, których rzeczywistym celem jest odwrócenie uwagi od fiaska programów socjalnych, które przez całe dekady ulegały rozkładowi wskutek polityki prowadzonej przez neoliberałów. Proletariusz nie może tak po prostu “zrezygnować” z uczestnictwa w systemie kapitalistycznym, który go wyzyskuje i uciska. Ustanowienie Nowej Władzy zapewni podwaliny prawdziwie ludzkiego i sprawiedliwego systemu socjalistycznego, który będzie spełniał potrzeby wszystkich ludzi pracy.

Dzięki Nowej Władzy reakcja na wybuch pandemii mogłaby być nie tylko szybsza, lecz także bardziej skuteczna, przy równoczesnym zachowaniu stabilności ekonomicznej społeczeństw żyjących w nowym ustroju. Samowystarczalne społeczności oparte o komunistyczne wartości dysponujące własną produkcją żywności, szkołami oraz innymi instytucjami mogłyby w znacznej mierze uniknąć wielu problemów, przed którymi stają kapitalistyczne rządy w trakcie tego kryzysu.

LLCO przez lata ciężko pracowało, aby zbudować podstawy Nowej Władzy. Mamy nadzieję, że pomożecie nam w tym ważnym zadaniu, zarówno w trakcie obecnego kryzysu, jak i później. Jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do walki lub wsparciem jej finansowo, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

NADSZEDŁ JUŻ CZAS

Nadszedł kluczowy moment w ludzkiej historii. Świat drastycznie się zmienia, a ludzkość musi wybrać kierunek rozwoju. Nie trzeba chyba wspominać, że kapitaliści mają zupełnie odmienną wizję przyszłości naszego gatunku niż my. Ich perspektywa sprowadza się zasadniczo do zaawansowanego technologicznie orwellowskiego koszmaru dla klasy robotniczej. Jednakże ich wizja nie musi się spełnić. Właśnie teraz, być może bardziej niż kiedykolwiek, istnieje mnogość możliwości, aby to klasa robotnicza i reprezentujący ją komuniści wprowadzili w życie swoją własną wizję przyszłości, opartą na równości, sprawiedliwości i pokoju. Katastrofalne działania burżuazji z pewnością osiągną sukces, jeśli nie zjednoczymy się, dając im zdecydowany odpór. Teraz właśnie mamy najlepszy moment, by pokonać bezgraniczne zło kapitalizmu, by dołączyć do walki o lepsze jutro, o wspaniałą, komunistyczną przyszłość.

Leave a Reply