O ROZRUCHACH W STANACH ZJEDNOCZONYCH

4 CZERWCA 2020
LLCO.org

W tym tygodniu Stany Zjednoczone ogarnęła fala protestów, zamieszek oraz grabieży w odpowiedzi na film ukazujący morderstwo czarnoskórego George’a Floyda przez białego policjanta. Co prawda policyjna brutalność o rasistowskim charakterze nie jest niczym nowym w USA, ten konkretny incydent został szeroko upubliczniony krótko po dwóch innych, głośnych przypadkach morderstw na czarnoskórych obywatelach umotywowanych nienawiścią rasową. Zbiegło się to również z bezprecedensową falą bezrobocia wywołaną przez rządową reakcję na globalną pandemię.

W trakcie pisania tego artykułu, w wielu większych amerykańskich miastach wprowadzono godzinę policyjną oraz zastosowano drakońskie metody represji wobec buntujących się w różnych miejscach kraju. Alarmujący jest fakt, że Gwardia Narodowa została powołana w niektórych regionach, żeby egzekwować te zarządzenia. Jeszcze bardziej niepokojący jest rozkaz prezydenta USA Trumpa, żeby zmobilizować wojsko federalne w celu stłumienia protestów. Brutalność, którą Amerykanie rutynowo eksportują do Trzeciego Świata może zacząć objawiać się również wewnątrz kraju. Wysoce autorytarna reakcja państwa na te ogólnokrajowe zamieszkiw połączeniu z obecną zapaścią ekonomiczną i generalnym rozkładem systemu kapitalistycznego nasuwa ponure spostrzeżenie, że Stany Zjednoczone mogą potencjalnie zmierzać ku faszyzmowi.

Na ten moment natura aktualnych protestów nie może być uznana za rewolucyjną. Należy podkreślić, że bez zdyscyplinowanego i zorganizowanego przywództwa opartego o rewolucyjną naukę z wyraźnym celem obalenia systemu kapitalistycznego, powstania te przyniosą w najlepszym wypadku nie mające większego znaczenia reformy, a w najgorszym przypadku zapewnią pretekst do nasilenia się państwowych represji wobec biednych i klasie robotniczej. Bez prawdziwego ruchu rewolucyjnego, kapitalizm, którego tak zaciekle broni policja pozostanie nietknięty, a USA będzie kontynuowało swoją okrutną tradycję popełniania zbrodni zarówno zagranicą, jak i w domu. Nie oznacza to, że obecne protesty społeczne nie są uzasadnione, gdyż są one słuszne i powinny być wspierane. Aby mogły one jednak odnieść skutek, ich uczestnicy muszą przyjąć rewolucyjny światopogląd i podjąć kroki konieczne do tego, aby obalić system, który ich uciska. Niemożliwe jest zbudowanie trwałego,sprawiedliwego porządku tak długo, jak kapitalizm pozostanie dominującym w skali globalnej systemem.

Podczas gdy wściekłość, którą wyraża amerykańskie społeczeństwo nie osiąga obecnie rozmiarów rewolucji, to nadal jest ważne, aby stawiać opór wewnątrz Imperium. Chociaż wybuch rewolucji jest bardziej prawdopodobny w krajach Trzeciego Świata, gdzie ludzie zmagają się ze skrajnym ubóstwem, niemniej jednak ważne jest, aby angażować się w rewolucyjną działalność w Pierwszym Świecie. Pozwoli to stawić zdecydowany opór systemowi kapitalistycznemu, w trakcie gdy będziemy budowaćruch oparty o międzynarodową solidarność i organizować klasę robotniczą na całym świecie. Walka z imperializmem ma charakter globalny i obejmuje ludzi ze wszystkich krajów, nawet z serca Imperium – Stanów Zjednoczonych. Postępujący rozkład systemu kapitalistycznego sprawi, że fala rewolucji ogarnie świat, ostatecznie wyzwalając ludy zarówno Trzeciego, jak i Pierwszego Świata.

To właśnie w takich czasach i warunkach wyłaniają się rewolucyjne jednostki i przywódcy. Do działania wzywa ich miłość wobec ludu a ich przywództwo ukształtowane jest przez walkę. Ci, którzy wychodzą poza wąski reformizm, aby podjąćrewolucyjne ideały i metody będą kolejnym pokoleniem, które poprowadzi walkę o pokojowy, sprawiedliwy świat – komunistyczny świat. Osiągnięcie tak niesamowitego celu będzie oznaczało ciężką walkę, w której zwycięstwo mogą odnieść tylko masy ludowe, które są zjednoczone i uzbrojone w rewolucyjną naukę. Oznacza to przyjęcie proletariackich metod organizacji, opartych o internacjonalizm, a także silną dyscyplinę osobistą i uczciwość w dążeniu do celu poszczególnych członków naszego ruchu.

Okazujemy solidarność stawiającym opór policyjnej brutalności w Stanach Zjednoczonych. Organizacja Komunistów Niosących Światło potępia wszelkie przejawy policyjnej przemocy wymierzonej w biednych i klasę robotniczą i staje po stronie ludu w jego walkach przeciwko barbarzyńskim praktykom amerykańskiego Imperium. System kapitalistyczny jest skazany na zagładę. Nadszedł czas, aby klasa robotnicza zorganizowała się w celu całkowitego, rewolucyjnego przekształcenia społeczeństwa.

Światowarewolucja to jedyne rozwiązanie!

Niech żyją masy ludowe zjednoczone w walce! Zwycięstwo będzie nasze!

Leave a Reply